Ikea

Osoby bez paszportów szczepionkowych muszą stać na zewnątrz w długiej kolejce podczas gdy posiadacze certyfikatów mogą wchodzić bez kolejki.

EPI

Klientka nie została wpuszczona do sklepu ponieważ odmówiła ona okazania ochronie zaświadczenia upoważniającego do nienoszenia maseczki.

Smyk

Według relacji jednego z klientów sklep nie wpuszcza do środka bez okazania paszportu kowidowego. Liczenia klientów „na oko” dokonuje niezbyt sympatyczna ochrona.

RTV Euro AGD

Klientka sklepu spotkała się z odmową obsłużenia z powodu braku maseczki, mimo, że posiada ona zwolnienie. Sklep zażądał zaświadczenia. Wyjaśniono jej, że taką mają wewnętrzne zarządzenie.