Dziennik Zarazy

Portal / blog, który publikuje artykuły, informacje, opinie, których próżno szukać w tzw. dużych środkach masowego przekazu, ale też w tzw. „wolnych mediach”.

Plan

[WIDEO] Film pokazuje tzw. Wydarzenie 201, czyli symulację, która odbyła się 5 miesięcy przed ogłoszeniem pandemii COVID-19 vs rzeczywiste wydarzenia. Napisy PL.