Niniejszy formularz służy do zgłaszania wypowiedzi osób publicznych, w których wyrażały one swój stosunek do segregacji sanitarnej obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękujemy!

Jak mamy się do Ciebie zwracać
Do kontaktu w przypadku pytań dodatkowych z naszej strony. Nie będzie ujawniany na stronie.
Jeśli wyrazisz zgodę podamy na stronie informację od kogo dowiedzieliśmy się o zdarzeniu, oczywiście bez podawania adresu email
Osoba publiczna, której dotyczy zgłoszenie
np. prezes radia, członek rady medycznej, redaktor naczelny etc
Adresy do stron internetowych. Jeśli jest ich więcej oddziel je nową linią.
Tutaj możesz podać dłuższy komentarz do zgłaszanego przypadku.