Plan

[WIDEO] Film pokazuje tzw. Wydarzenie 201, czyli symulację, która odbyła się 5 miesięcy przed ogłoszeniem pandemii COVID-19 vs rzeczywiste wydarzenia. Napisy PL.