Joanna Racewicz

Joanna Racewicz wielokrotnie wypowiadała się na mediach społecznościowych w obronie szczepień przeciwko COVID-19 oraz potępiając osoby, które mają odmienne poglądy od pani redaktor, często przy użyciu bardzo radykalnych sformułowań.