Piotr Wielgucki

Jest jedną z tych znanych w osób w świecie mediów społecznościowych, które od początku korona-kryzysu w sposób bezkompromisowy krytykowała i krytykuje absurdy polityki pandemiczną w Polsce i nie tylko, oraz z reguły trafnie prognozuje rozwój przyszłych wydarzeń