Ikea

Osoby bez paszportów szczepionkowych muszą stać na zewnątrz w długiej kolejce podczas gdy posiadacze certyfikatów mogą wchodzić bez kolejki.

EPI

Klientka nie została wpuszczona do sklepu ponieważ odmówiła ona okazania ochronie zaświadczenia upoważniającego do nienoszenia maseczki.

RTV Euro AGD

Klientka sklepu spotkała się z odmową obsłużenia z powodu braku maseczki, mimo, że posiada ona zwolnienie. Sklep zażądał zaświadczenia. Wyjaśniono jej, że taką mają wewnętrzne zarządzenie.

Netto

Ekspedientka sklepu wyprosiła klientkę ze sklepu za brak maseczki. Do tej pory obsługa nie nosiła maseczek, a zwracająca uwagę ekspedientka nie miała zakrytego nosa.

Sklep Action

Klienci przy wejściu są odpytywani w sprawie szczepienia. Zaszczepieni dostają koszyk na kółkach, nieszczepieni – do ręki. W ten sposób w całym sklepie widać kto nie jest zaszczepiony.