RTV Euro AGD

Klientka sklepu spotkała się z odmową obsłużenia z powodu braku maseczki, mimo, że posiada ona zwolnienie. Sklep zażądał zaświadczenia. Wyjaśniono jej, że taką mają wewnętrzne zarządzenie.