Agnieszka Gorgoń-Komor

Pani senator jest zdecydowaną zwolenniczką ograniczania praw obywatelskich dla osób nieposiadających tzw. certyfikatu kowidowego, poprzez niewpuszczanie ich do środków transportu, sklepów oraz innych obiektów użyteczności publicznej, czy nawet do miejsca pracy.