Ikea

Osoby bez paszportów szczepionkowych muszą stać na zewnątrz w długiej kolejce podczas gdy posiadacze certyfikatów mogą wchodzić bez kolejki.

Maciej Wąsik

Podpisał się pod segregacyjnym projektem ustawy Czesława Hoca o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19.

Robert Telus

Podpisał się pod segregacyjnym projektem ustawy Czesława Hoca o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19.

Janusz Śniadek

Podpisał się pod segregacyjnym projektem ustawy Czesława Hoca o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19.

Ewa Szymańska

Podpisała się pod segregacyjnym projektem ustawy Czesława Hoca o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19.