Pałac Kamieniec

Przy drzwiach restauracji została umieszczona kartka informująca klientów aby nałożyli maseczki, zdezynfekowali ręce oraz okazali paszport kowidowy. Motywowane jest to tym iż mają jedynie 30% miejsc dla osób „niezaszczepionych”

EPI

Klientka nie została wpuszczona do sklepu ponieważ odmówiła ona okazania ochronie zaświadczenia upoważniającego do nienoszenia maseczki.

RTV Euro AGD

Klientka sklepu spotkała się z odmową obsłużenia z powodu braku maseczki, mimo, że posiada ona zwolnienie. Sklep zażądał zaświadczenia. Wyjaśniono jej, że taką mają wewnętrzne zarządzenie.